Tag Archives: قدمت عتیقه

تعیین عمر اشیا و بقایای اجساد کشف شده

تعیین عمر اشیا و بقایای اجساد کشف شده:در یک حفاری تکه استخوانی پیدا می شود و باستان شناسان می گویند که این استخوان ۵ هزار سال عمر دارد. یک بچه ماموت در آند کشف می شود ، و عمر آن را بیش از ۲ هزار سال تخمین می زنند. اما …

Read More »
Call Now Button